Schouw in vak A door cie leden BIZ CapelleXL en gemeente

Nulmeting
Er is een zgn. nulmeting gehouden op de gebieden groen, grijs, beveiliging, beeldkwaliteit en promotie. Bij de nulmeting werd gekeken naar de huidige kwaliteit van bijvoorbeeld het groen met de omliggende bestrating. Vervolgens werd er gekeken of dit voldoet aan het beeldkwaliteit plan. De zaken die niet voldoen worden dan nog door de gemeente op het gewenste niveau gebracht, daarna valt het onder de verantwoording van de Biz.

Schouw basis van jaarplannen
Mede op basis van de schouwen maken de BIZ commissies de jaarplannen voor de korte en lange termijn. Daarnaast is met de aanpak van de Revitalisering van het hele bedrijventerrein gestart. Door de gemeente is opdracht gegeven aan Royal Haskoning/DHV voor het opstellen van een businesscase voor vak A. 

Ontwikkelingen Vak A
In vak A worden de komende tijd de nodige vastgoedontwikkelingen verwacht. Zo gaat het Amerikaanse leger het pand, dat centraal in het gebied gelegen is, nu werkelijk verlaten. De mutaties geven de kans om vak A een kwaliteitsimpuls te geven, zowel op het gebied van herkenbaarheid en profiel, als op het gebied van de openbare ruimte (bijvoorbeeld ontsluiting, interne bereikbaarheid en uitstraling openbare ruimte).

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de revitalisering samen met BIZ CapelleXL en de op dit terrein gevestigde bedrijven (en eigenaren van deze panden) gebeurt en dat de wensen en klachten van ondernemers ten grondslag liggen aan de verbeteringen.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

18-10-2023

Ondernemersontbijt 2 november 2023

Op 2 november 2023 organiseren wij weer een ondernemersontbijt bij McDonalds aan de Hoofdweg. Noteer deze datum in uw agenda. Onderwerp is ‘Veilig Ondernemen op CapelleXL’. MENU: Gratis Cybersecurity analyse Contact bij calamiteiten Korting op verzeker …

Lees meer

18-10-2023

Ontvang korting op de verzekering van Interpolis

CapelleXL is in het bezit van het KVO-B certificaat. Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een pl …

Lees meer

14-12-2023

Contact bij calamiteiten op CapelleXL

Inbraak, zinloos geweld, overlast, o.i.d.? Benader de parkmanager. U kunt een sticker opvragen bij de parkmanager met daarop contactgegevens voor contact bij calamiteiten. Contact bij spoed: Bel 112 voor politie, brandweer of ambulance. Contact altijd …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel