Schouw in vak A door cie leden BIZ CapelleXL en gemeente

Nulmeting
Er is een zgn. nulmeting gehouden op de gebieden groen, grijs, beveiliging, beeldkwaliteit en promotie. Bij de nulmeting werd gekeken naar de huidige kwaliteit van bijvoorbeeld het groen met de omliggende bestrating. Vervolgens werd er gekeken of dit voldoet aan het beeldkwaliteit plan. De zaken die niet voldoen worden dan nog door de gemeente op het gewenste niveau gebracht, daarna valt het onder de verantwoording van de Biz.

Schouw basis van jaarplannen
Mede op basis van de schouwen maken de BIZ commissies de jaarplannen voor de korte en lange termijn. Daarnaast is met de aanpak van de Revitalisering van het hele bedrijventerrein gestart. Door de gemeente is opdracht gegeven aan Royal Haskoning/DHV voor het opstellen van een businesscase voor vak A. 

Ontwikkelingen Vak A
In vak A worden de komende tijd de nodige vastgoedontwikkelingen verwacht. Zo gaat het Amerikaanse leger het pand, dat centraal in het gebied gelegen is, nu werkelijk verlaten. De mutaties geven de kans om vak A een kwaliteitsimpuls te geven, zowel op het gebied van herkenbaarheid en profiel, als op het gebied van de openbare ruimte (bijvoorbeeld ontsluiting, interne bereikbaarheid en uitstraling openbare ruimte).

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de revitalisering samen met BIZ CapelleXL en de op dit terrein gevestigde bedrijven (en eigenaren van deze panden) gebeurt en dat de wensen en klachten van ondernemers ten grondslag liggen aan de verbeteringen.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

07-06-2015

Vos gesignaleerd op CapelleXL

Het is belangrijk dat we dit bijzondere dier met rust laten. Als natuurlijke bestrijder van het vele kleine wild op het bedrijventerrein heeft hij een nuttige functie. De vos is een van de grootste roofdieren die nog vrij in de Benelux voorkomen; het i …

Lees meer

30-12-2013

Bakkerij Klootwijk 2e in AD oliebollentest 2013

Ook dit jaar zal bakkerij Aad Klootwijk op de Vlierbaan 2 op CapelleXL een Drive-in inrichten voor de verkoop van oliebollen en appelbeignets. De drive-in biedt een aantal voordelen: Liefhebbers kunnen met veel gemak door de Drive-in rijden en zo verse …

Lees meer

01-10-2018

Snoeien bomen langs de Hoofdweg

Herplanting van de bomen wordt ingepast in de plannen voor de nieuwe gebiedsinrichting. Dan zal eveneens de ter plekke uitgeputte grond worden vervangen.

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel