Xtra Laat op pad voor jou

Ook 's nachts waken wij over jouw bedrijf

Veiligheid staat voorop

Een veilige omgeving is van cruciaal belang voor iedereen die zich op CapelleXL bevindt. Of het nu gaat om bezoekers, werknemers of ondernemers. CapelleXL is een plek waar mensen samenkomen. Daarom staat veiligheid bij ons hoog op de agenda.

Op Ca­pel­leXL wordt el­ke nacht op steeds wis­se­len­de tij­den op het he­le be­drij­ven­ter­rein ge­sur­veil­leerd. Uw locatie wordt gecontroleerd op de volgende punten:

  • Niet afgesloten hekwerken/poorten
  • Niet afgesloten ramen en deuren
  • Afwijkende ingeschakelde verlichting
  • Afwijkende situaties m.b.t. de terreinen en gebouwen
  • Controle op bevoegde en onbevoegde personen (via legitimatie)
  • Brandgevaarlijk situaties

De surveillant is extra alert op locaties van horeca en winkels bij sluitingstijden. Ook worden fietspaden, afgelegen hoekjes en gaatjes van het bedrijventerrein in de gaten gehouden.

Bij het constateren van een onregelmatigheid wordt een surveillancerapport in uw brievenbus gedaan. Wanneer er sprake is van spoed, dan wordt politie of brandweer gewaarschuwd, het betrokken bedrijf en de parkmanager gebeld.

Deze waarschuwing kan gebeuren wanneer u op uw pand een ‘alarmnummer’ hebt aangegeven. Vandaar dat het belangrijk is dat de vermelding van alarmgegevens op uw bedrijfspand up-to-date is?

Wilt u dit nagaan?


De surveillance wordt uitgevoerd door AVG Security en aangestuurd door de parkmanager, Ron Verhage. Elke dag wordt aan het Parkmanagement gerapporteerd. Ook signalen, die het Parkmanagement opvangt van ondernemers en waarneemt op CapelleXL, worden aan de surveillant doorgegeven.

Heeft u bijzonderheden waarbij assistentie van de surveillant gewenst is, neem dan contact op met de parkmanager via parkmanagement@capellexl.nl of via (06) 57 54 98 95.

De surveillant kunt u tijdens zijn surveillance uren direct bereiken via (06) 44 50 50 00.

Het camera­beveiligings­systeem op CapelleXL

Sinds 2016 heeft CapelleXL een stabiel en betrouwbaar camerasysteem, dat uitstekend functioneert en 24/7 opnamen maakt om de eigendommen van alle ondernemers op CapelleXL beter te beschermen. Alle entrees zijn voorzien van camera’s. Ook zijn er camera’s langs de parallelbaan van de Hoofdweg en bij de vrachtwagenparkeerplaats. Het systeem registreert zowel overdag als ‘s nachts al het opkomend en afgaand verkeer. Er zijn 16 cameramasten met in totaal 43 camera’s. De bedoeling is het camerasysteem uit te breiden met mobiele camera’s, die op indicatie van signalen of calamiteiten naar wens ingezet kunnen worden op verschillende locaties. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.

Nu aansluiten met uw eigen camera’s

Het is mogelijk met eigen camera’s aan te haken op het beveiligingssysteem van CapelleXL. U lift hierdoor mee op het privacy-protocol van BIZ CapelleXL en voldoet daardoor aan de regels van de WPB (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Uiteraard moeten uw camera’s een bepaalde eisen voldoen voor aansluiting op het systeem. Voor het geval u nog geen camera’s heeft of uw camera’s aan vernieuwing toe zijn, is het nu het moment om te investeren. Hierdoor krijgt u voor lagere kosten een uitstekend betrouwbaar werkend systeem en uw data worden centraal opgeslagen en beheerd.

Beelden en Privacy

Alle beelden van de aangesloten camera’s worden centraal opgeslagen. De beelden worden 21 dagen bewaard. Bij voldoende zwaarwegende redenen, bij voorbeeld in geval van inbraak, kunnen beelden worden opgevraagd voor het doen van aangifte bij de politie.

Het uitlezen van de camera’s en verstrekken van beelden is aan strikte privacy regels gebonden. Bij het gebruik van de beelden wordt volledig voldaan aan alle privacy-eisen die hiervoor gelden. Er is een protocol opgesteld met regels hoe er met de opnames en de opslag ervan moet worden omgegaan.

Dit protocol vindt u hier.

Wilt u beelden opvragen? Neem dan contact op via parkmanagement@capellexl.nl

Surveillance/Extra service voor
ondernemers

Wist u overigens dat u zonder abonnement bij de surveillancedienst AVG Security aanvullende diensten kunt afnemen? Voor mee informatie en een voorstel op maat: parkmanagement@capellexl.nl

Raamcontract alarmopvolging

Met AVG zijn speciale voorwaarden overeengekomen voor ondernemers op CapelleXL voor alarmopvolging. Hiervoor is geen abonnementsgeld verschuldigd. Alleen de opvolging wordt in rekening gebracht.
Voor het afsluiten van een dergelijk contract met AVG kunt u contact opnemen met AVG via (06) 44 50 50 00.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

In 2011 werd het certificaat ‘Basis Samenwerken’ behaald. In 2013, 2015 en 2018 werden de certificaten Continu Samenwerken hieraan toegevoegd. In 2020 stond de 4e her certificering op het programma. Dit is niet mogelijk zonder een peiling onder de ondernemers op CapelleXL. Deze enquête werd in oktober 2020 gehouden. De resultaten van deze enquête worden meegenomen in het nieuwe plan van aanpak voor de veiligheidsmaatregelen op CapelleXL voor de komende drie jaar. In verband met de corona crisis werd besloten de audit voor de her certificering uit te stellen naar uiterlijk 1 juli 2021. Het te behalen certificaat (K61164/05) krijgt dan wel de datum 1 januari 2021. Uit de enquête bleek, dat de ondernemers tevreden waren over het niveau van “Schoon, Heel en Veilig” op CapelleXL. Het KVO wordt als zeer waardevol ervaren door de korte lijnen met gemeente, Politie, Handhaving en Brandweer.

Schouwen

In het kader van KVO worden schouwen gehouden; zowel overdag als in de avonduren. Iedere discipline bekijkt dan vanuit de eigen expertise de situaties op CapelleXL. De politie vanuit het oogpunt van veiligheid en voorkoming van criminaliteit. De brandweer vanuit oogpunt van brandveiligheid. Men checkt o.a. of alle vluchtwegen vrij zijn. De gemeente schouwt vanuit het oogpunt van onderhoud van de openbare ruimte. Via het Revitaliseringsproject zijn het afgelopen jaar wat trottoirs en parkeerplaatsen betreft de nodige maatregelen op CapelleXL genomen. Ook de surveillancedienst in combinatie met het camerasysteem op CapelleXL heeft haar meerwaarde al meerdere malen bewezen. Veel ondernemers hebben al eens een zgn. surveillancerapportage bij voorbeeld in verband met brandveiligheid in de bus gekregen.

Heeft u vragen. Neem dan contact op met Ron Verhage via parkmanagement@capellexl.nl

Bestrijding gladheid? Sneeuw ruimen? Strooiroutes

De onderstaande bedrijven kunt u benaderen voor gladheid bestrijding op uw eigen bedrijventerrein. Beide bedrijven zijn actief in ons gebied.

Loonbedrijf W. Slob & Zonen: (010) 450 47 03 / (06) 53 88 63 22
Ketensedijk 11, 2902 LA Capelle aan den IJssel

Gebr Kalkman: (010) 451 86 87
Bermweg 552, 2907 LE Capelle aan den IJssel

Reijm B.V., Thijs: (06) 17 11 35 93
Albert van Het Hartweg 52, 2913 LG Nieuwerkerk aan den IJssel

De strooiroutes van de gemeente in de openbare ruimte van het CapelleXL gebied vindt u hier. Indien noodzakelijk zorgt BIZ CapelleXL voor aanvullende gladheidsbestrijding.

Bij aanhoudende gladheid stelt de gemeente gratis zout beschikbaar.

U kunt dit gratis strooizout in Capelle aan den IJssel ophalen aan de Spoorlaan 18 (tussen 12.30 en 13.00 uur) en bij de gemeentewerf aan de Groenedijk 12 (tussen 9.00 en 16.00 uur).

Graffiti Bestrijding

Graffiti verwijdering staat hoog op de actielijst van het Parkmanagement. In overleg met de surveillancedienst, politie en handhaving wordt er alles aan gedaan om de daders in beeld te krijgen en dit een halt toe te roepen.

Via de gemeente Capelle aan den IJssel is het mogelijk deel te nemen aan een collectief contract voor verwijdering van graffiti op uw eigen pand. Tegen zeer voordelige tarieven is de graffiti dan binnen 3 dagen deskundig verwijderd. Voor meer informatie over de bestrijding van graffiti kunt contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer: 14010. Ook kunt u daar meldingen doen.

AED’s op CapelleXL

Op het terrein hebben we een aantal AED’s die 24/7 beschikbaar zijn voor hulpverleners. Deze AED’s zijn allen aangemeld bij HartslagNU.nl.

U kunt de namen van de BHV-ers die deze mogen bedienen, melden aan het Parkmanagement via parkmanagement@capellexl.nl of via (06) 57 54 98 95.

 

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel