CapelleXL als brand

De plannen van de commissie gebiedspromotie en de thema’s, die op het programma staan, vindt u in de Informatiekrant, die binnenkort aan alle bedrijven en vastgoedeigenaren wordt verzonden. 

Heeft u suggesties? Wilt u meedoen? Graag mailen aan gebiedspromotie@bizcapellexl.nl.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

19-04-2022

Veiligheid

U kunt ook gebruik maken van AVG. Nachtelijke surveillance op CapelleXL wordt uitgevoerd door AVG. Met AVG zijn spe­ci­a­le voor­waar­den over­een­ge­ko­men voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL voor alarmop­vol­ging. Hier­voor is geen abon­ne­ments­geld …

Lees meer

18-10-2023

Ontvang korting op de verzekering van Interpolis

CapelleXL is in het bezit van het KVO-B certificaat. Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een pl …

Lees meer

28-09-2022

Kolken zuigen

In week 50 worden de kolken weer gezogen in de openbare ruimte. Uw kolken op eigen terrein kunt u gelijk mee laten nemen tegen aantrekkelijke tarieven. Offerte op te vragen via idverde, 0111 482187

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel