Veiligheid

U kunt ook gebruik maken van AVG.

Nachtelijke surveillance op CapelleXL wordt uitgevoerd door AVG. Met AVG zijn spe­ci­a­le voor­waar­den over­een­ge­ko­men voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL voor alarmop­vol­ging. Hier­voor is geen abon­ne­ments­geld ver­schul­digd. Al­leen de op­vol­ging wordt in re­ke­ning ge­bracht. Voor het af­slui­ten van een der­ge­lijk con­tract met AVG kunt u con­tact op­ne­men met AVG via (06) 44 50 50 00.

Lees meer

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

02-12-2018

Verkeershinder Hoofdweg ter hoogte van NS tunnel

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het spoorviaduct is er op beide dagen een halve rijbaanafzetting op de Hoofdweg ter hoogte van het spoorviaduct. Het verkeer kan via de andere rijstrook met aangepaste snelheid het werkvak passeren. De plannin …

Lees meer

19-04-2022

Groenbeheer

Onkruid op uw terrein. Vegen en verwijderen van onkruid op particuliere terreinen valt niet onder het reguliere groenonderhoud. U kunt dit tegen aantrekkelijke tarieven aanpakken. Lees meer

Lees meer

23-06-2012

CDI eerste bedrijf in Nederland met integrale legionella aanpak

De directie onderkent het belang van BIZ CapelleXL. ‘Renovatie van het bedrijventerrein is nodig. Via de BIZ kunnen de ondernemers aangeven welke wensen zij hebben. Daarnaast is het van belang elkaar te kennen en elkaar te bal toe te spelen …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel