Uitvoeringsovereenkomst

Deze verordening treedt na het besluit van de gemeenteraad alleen in werking als uit de daaropvolgende draagvlakmeting onder ondernemers blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak. De draagvlakmeting vindt plaats in januari/februari 2012. Bij een positieve uitslag van de stemming gaat de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 van start.

Positieve geluiden in raadspodium
Ook vanuit de gemeenteraad zijn de geluiden over de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone positief. Op 21 november is de BIZ in het raadspodium besproken. Unaniem was men het erover eens,dat het invoeren van een BIZ op het Hoofdweggebied grote kansen biedt voor het bedrijenterrein. Het definitieve besluit wordt op maandag 12 december in de raadsvergadering genomen.

     

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

12-10-2016

Kandidaten Capelse ondernemersprijs bekend

Dit jaar kunnen de aanwezigen tijdens de prijsuitreiking op 26 oktober a.s. (start 19.30 uur) meestemmen.  Graag aanmelden via www.capelseondernemervanhetjaar.nl.

Lees meer

22-12-2022

Zaken doen met je buren

Vanuit de drang om zelf ons afval van boodschappen te reduceren, zijn we vorig jaar een verpakkingsvrije winkel gestart. We hebben een winkel in een bus, waar mensen met hun eigen verpakkingen kunnen langskomen. Hiermee rijden we routes in Capelle en R …

Lees meer

01-10-2018

Snoeien bomen langs de Hoofdweg

Herplanting van de bomen wordt ingepast in de plannen voor de nieuwe gebiedsinrichting. Dan zal eveneens de ter plekke uitgeputte grond worden vervangen.

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel