Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­lier be­heer en on­der­houd in de open­ba­re ruim­te maar ook een Plan van Aan­pak voor on­der­houd, her­be­plan­ting en re­no­va­tie op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen. De re­no­va­tie werd in 2019 ge­heel vol­tooid. Re­sul­taat een be­drij­ven­ter­rein met kwa­li­ta­tie­ve groen uit­stra­ling. Be­slo­ten werd op de­zelf­de voet door te gaan.

In­mid­dels wordt ge­werkt con­form een Meer­ja­ren Be­heer­plan. Met de ge­meen­te zijn af­spra­ken ge­maakt over de kos­ten­ver­de­ling en kwa­li­teits­ni­veau. Reeds nu wordt ge­re­ser­veerd voor de re­no­va­tie in de toe­komst. De door Ca­pel­leXL en de ge­meen­te ge­da­ne in­ves­te­rin­gen gaan hier­door niet ver­lo­ren.

  • Heb je nog vragen? Neem contact op met Leonie van der Geest of Isabelle Salman van De Groene Motor, die de aanvraag beoordelen.
  • Wil je op de hoogte blijven over groene, gezonde bedrijventerreinen? Geef je e-mailadres door.
  • Zoek je argumenten om de rest van je organisatie te overtuigen?
  • Weet je niet goed wat je zou kunnen doen met zo’n bedrag? Bekijk de voorbeelden.
Terug

Overig nieuws van CapelleXL

24-04-2023

AED’s op CapelleXL

AED’s op CapelleXL zijn aangesloten bij HartslagNU.nl. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat een AED binnen korte afstand beschikbaar is. Op CapelleXL werken veel mensen en …

Lees meer

24-05-2023

Eric Faassen, wethouder EZ, onthult entreezuil op CapelleXL

Wethouder Economische Zaken, Eric Faassen, onthult de nieuwe entreezuil aan de Lylantse Baan. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het opknappen van de openbare ruimte op CapelleXL. Om dit te markeren onthulden wethouder Eric Faassen (Economische Zake …

Lees meer

24-04-2023

Streetart tunnel

Kunst in het tunnel! De tunnel was hard aan een opknapbeurt toe. Het bestuur is geruime tijd bezig geweest met de voorbereidingen en realisatie hiervan. De tunnel heeft weer een frisse uitstraling gekregen. Het is geschilderd, voorzien van nieuwe logo’ …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel