Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­lier be­heer en on­der­houd in de open­ba­re ruim­te maar ook een Plan van Aan­pak voor on­der­houd, her­be­plan­ting en re­no­va­tie op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen. De re­no­va­tie werd in 2019 ge­heel vol­tooid. Re­sul­taat een be­drij­ven­ter­rein met kwa­li­ta­tie­ve groen uit­stra­ling. Be­slo­ten werd op de­zelf­de voet door te gaan.

In­mid­dels wordt ge­werkt con­form een Meer­ja­ren Be­heer­plan. Met de ge­meen­te zijn af­spra­ken ge­maakt over de kos­ten­ver­de­ling en kwa­li­teits­ni­veau. Reeds nu wordt ge­re­ser­veerd voor de re­no­va­tie in de toe­komst. De door Ca­pel­leXL en de ge­meen­te ge­da­ne in­ves­te­rin­gen gaan hier­door niet ver­lo­ren.

  • Heb je nog vragen? Neem contact op met Leonie van der Geest of Isabelle Salman van De Groene Motor, die de aanvraag beoordelen.
  • Wil je op de hoogte blijven over groene, gezonde bedrijventerreinen? Geef je e-mailadres door.
  • Zoek je argumenten om de rest van je organisatie te overtuigen?
  • Weet je niet goed wat je zou kunnen doen met zo’n bedrag? Bekijk de voorbeelden.
Terug

Overig nieuws van CapelleXL

14-12-2023

Gratis afvalinzameling verpakkingen

Wilt u als ondernemer uw gescheiden plastic verpakkingsafval, drakenkartons en glazen flesjes gratis laten inzamelen? Sinds 1 december 2023 kunnen kantoren, winkels, verenigingen en scholen zich weer inschrijven voor het initiatief Afval Goed Geregeld …

Lees meer

24-04-2023

AED’s op CapelleXL

AED’s op CapelleXL zijn aangesloten bij HartslagNU.nl. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat een AED binnen korte afstand beschikbaar is. Op CapelleXL werken veel mensen en …

Lees meer

03-10-2022

Week van de Duurzaamheid

UITNODIGING – 13 oktober 2022 Beste ondernemer, We zien je graag bij het symposium Capelle in transitie! De energietransitie en de ambities voor een circulaire economie zijn relevanter dan ooit voor ondernemers. Hoe blijft u als MKB-er op de hoogte, kr …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel