Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­lier be­heer en on­der­houd in de open­ba­re ruim­te maar ook een Plan van Aan­pak voor on­der­houd, her­be­plan­ting en re­no­va­tie op de par­ti­cu­lie­re ter­rei­nen. De re­no­va­tie werd in 2019 ge­heel vol­tooid. Re­sul­taat een be­drij­ven­ter­rein met kwa­li­ta­tie­ve groen uit­stra­ling. Be­slo­ten werd op de­zelf­de voet door te gaan.

In­mid­dels wordt ge­werkt con­form een Meer­ja­ren Be­heer­plan. Met de ge­meen­te zijn af­spra­ken ge­maakt over de kos­ten­ver­de­ling en kwa­li­teits­ni­veau. Reeds nu wordt ge­re­ser­veerd voor de re­no­va­tie in de toe­komst. De door Ca­pel­leXL en de ge­meen­te ge­da­ne in­ves­te­rin­gen gaan hier­door niet ver­lo­ren.

  • Heb je nog vragen? Neem contact op met Leonie van der Geest of Isabelle Salman van De Groene Motor, die de aanvraag beoordelen.
  • Wil je op de hoogte blijven over groene, gezonde bedrijventerreinen? Geef je e-mailadres door.
  • Zoek je argumenten om de rest van je organisatie te overtuigen?
  • Weet je niet goed wat je zou kunnen doen met zo’n bedrag? Bekijk de voorbeelden.
Terug

Overig nieuws van CapelleXL

18-10-2023

Subsidies voor verduurzaming bedrijven

Heeft u als ondernemer nog plannen voor verduurzaming van uw onderneming? Er zijn diverse landelijke subsidies verkrijgbaar voor verduurzaming van uw bedrijfspand. Kijk op de site van RVO.nl. CapelleXL is ook bezig met nog meer verduurzaming in het geb …

Lees meer

18-10-2023

Ontvang korting op de verzekering van Interpolis

CapelleXL is in het bezit van het KVO-B certificaat. Onder het Keurmerk Veilig Ondernemen helpen procesbegeleiders de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ondersteunen zij partijen met het opstellen van een pl …

Lees meer

22-12-2022

Duurzaam op CapelleXL

Ondernemershuis duurzaam met warmtebronnen Maandag 17 oktober was wethouder Duurzaamheid Sjoerd Geissler te gast bij Wim Schipper en dochters van Schipper Vastgoed om het boren van de warmtebronnen bij het Ondernemershuis in Capelle XL te aanschouwen. …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel