De zomervakantie staat voor velen voor de deur. Een moment voor extra aandacht aan beveiliging van uw pand.
Daarom is het nu een goed moment om aan de veiligheid tijdens de feestdagen aandacht te besteden. Zie hieronder een aantal tips:

Sluit ramen en deuren. Zorg dat er iemand verantwoordelijk is voor een sluitronde voor het sluiten van ramen en deuren en voor het inschakelen van de alarminstallatie. Denk ook na over wie deze verantwoordelijkheid over kan nemen bij ziekte/afwezigheid.

Zet uw alarm aan. Schakel consequent uw alarmsysteem in. Op deze wijze kan er snel gereageerd worden door de meldkamer en eventuele surveillance. Een snelle reactie kan schade door brand of verlies door diefstal tot het minimum beperken.

Verlichting. Zorg dat de gevelverlichting goed werkt. Op deze wijze zet u eventuele inbrekers goed in het licht. Houd er rekening mee dat de verlichting niet het zicht van de camera belemmert of verblindt.

Uitstraling. Laat belangrijke documenten of waardevolle spullen niet in het zicht liggen. Zorg ook dat uw terrein buiten er verzorgd uitziet. Een nette uitstraling van het terrein of gebouw verkleint de kans op vandalisme of inbraak.

Brandgevaar en Gevaarlijke stoffen apart. Zorg dat opslagcontainers goed afgesloten zijn en niet kort tegen uw pand aan staan. Bij brand treedt vaak grote hittestraling op, waardoor dichtbij opgeslagen goederen gemakkelijk mee gaan branden. Houdt daarom gevaarlijke stoffen apart.

Voorkom klimmen. Beperk eventuele opklim mogelijkheden, waarmee onbevoegden uw terrein kunnen betreden. Plaats dus geen containers, ladders, pallets of losse hulpmiddelen in de buurt van uw pand. Laat nooit ramen open die door middel van opklimming makkelijk bereikbaar zijn en zorg dat eventuele inbrekers geen gebruik kunnen maken van hoge begroeiing voor uw pand om achter weg te kruipen.

Afstand tot gebouwen. Buitenopslag van brandbare goederen kan je het beste op een afstand van minimaal 10 meter van het gebouw plaatsen zodat er geen brandoverslag plaatsvindt bij een ontstane brand. Dat geldt ook voor gebouwen op naastgelegen percelen en voertuigen.

Contact altijd de parkmanager: Ron Verhage 06-57 54 98 95 / parkmanagement@capellexl.nl. U kunt hem bezoeken in zijn kantoor aan de Cypresbaan 3 op dinsdagen en donderdagen.

Een update van de werkzaamheden aan A16.

Let op: Er is een extra 6 weekse afsluiting van de Hoofdweg ter hoogte van de A16! Dit om de vertraging bij de bouw van het viaduct in de A16 in te kunnen lopen. De afsluiting is vooralsnog gepland van 12 augustus 2024 tot 23 september 2024 en geldt voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. De vertraging is ontstaan door vertraagde levering van belangrijk materiaal. Gemotoriseerd verkeer rijdt tijdens de afsluiting om via de Prins Alexanderlaan, de Prinsenlaan en de Boszoom (en vice versa). De afrit Prins Alexander (27) vanaf de A16 naar de Hoofdweg blijft beschikbaar voor autoverkeer. De afsluiting geldt niet voor fietser, voergangers en hulpdiensten.

Overige planning:

29 mei t/m december 2024 In deze periode bouwen we het nieuwe viaduct aan de westzijde. Verkeershinder • De Hoofdweg is open voor verkeer met 1 rijstrook per rijrichting. Max. snelheid: 30 km/h. Oprit A16 Prins Alexander (27) blijft afgesloten voor verkeer. Bouwhinder • In deze periode rijdt er meer bouwverkeer op de Hoofdweg en is er kans op geluidshinder.

Januari t/m augustus 2025 We verwijderen de hulpbrug aan de oostzijde en bouwen daar het nieuwe viaduct. Verkeershinder • Verkeer op de A16 richting het Terbregseplein rijdt tijdelijk over het nieuwe viaduct aan de westzijde. Max. snelheid: 70 km/h. • De Hoofdweg is open voor verkeer met 1 rijstrook per rijrichting. Max. snelheid: 30 km/h. Oprit A16 Prins Alexander (27) blijft afgesloten voor verkeer. Bouwhinder • In deze periode rijdt er meer bouwverkeer op de Hoofdweg en is er kans op geluids­hinder.

September t/m december 2025 Vanaf medio september 2025 rijdt al het verkeer op de A16 in beide richtingen over de nieuwe viaducten. Max. snelheid: 100 km/h. We verwijderen de tijdelijke wegen. Verkeershinder De Hoofdweg is open voor verkeer met 1 rijstrook per rijrichting. Max. snelheid: 30 km/h. Oprit A16 Prins Alexander (27) wordt zo snel als mogelijk opengesteld. Bouwhinder • In deze periode rijdt er meer bouwverkeer op de Hoofdweg. Januari t/m maart 2026 De A16 Rotterdam wordt eind 2025 open­gesteld voor verkeer, inclusief de nieuwe oprit voor verkeer richting Delft en Den Haag. In deze periode wordt het werkterrein opgeruimd. De Hoofdweg is hierdoor beperkt beschikbaar en wordt nog een aantal keer ‘s nachts afgesloten. Verder zijn er geen omleidingen en afsluitingen meer Bouwhinder • Tijdens het opruimen van het werkterrein rijdt er meer bouwverkeer op de Hoofdweg.

Link naar informatiesite: handlerdownloadfiles.ashx (a16rotterdam.nl)

WSP (WerkgeversServicepunt) is er voor werkgevers met een sociaal hart. WSP IJsselgemeenten helpen u met uw personeelsvraagstuk door een match te vinden met werkzoekenden die zelf geen werk kunnen vinden, denk aan 50-plusser, jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking.

Wat levert het u op?

 • Personeelsbezetting op maat
 • U bent ontzorgd op gebied van werving, selectie en begeleiding
 • Medewerker(s) die met en zonder begeleiding (zelfstandig) kunnen werken
 • Een gesprekspartner die op de hoogte is van regelingen en subsidies. U krijgt advies op maat.
 • U geeft invulling aan inclusief werkgeverschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wsp@ijsselgemeenten.nl / 010 2848400.

De gemeente biedt mkb-ondernemers en maatschappelijke organisatie een voucherregeling aan, waarmee u gratis uitgebreid advies op maat krijgt over energie besparen of circulair ondernemen.

Op dit moment biedt de gemeente Capelle een beperkt aantal gratis vouchers aan voor een ‘Circulaire Scan’, aan geïnteresseerde MKB-bedrijven en maatschappelijke organisaties, die zullen worden uitgevoerd door Cirkellab. Meer informatie en aanmelding is mogelijk via het formulier van de gemeente: https://www.duurzaamcapelle.nl/voucher/

Met deze vouchers krijgen de ondernemers een Circulaire Scan waarbij ze inzicht krijgen in de circulaire kansen voor hun bedrijfsvoering. Ze krijgen onafhankelijk advies op maat op het vlak van circulair ondernemen. Cirkellab zet met hen concrete circulaire kansen op een rij, zowel binnen de bedrijfsvoering als in mogelijke ketensamenwerking, en adviseren op een vervolgaanpak. Deze Circulaire Scan geeft dus duidelijkheid welke circulaire stappen er (het beste) gemaakt kunnen worden met de onderneming.

Wat houdt de Cirkelscan in:

 • Een eerste gesprek, live; gesprek directie + medewerker(s), rondleiding. Voor dit gesprek heeft Cirkellab zich natuurlijk al voorbereid door onder andere inzicht te krijgen in bedrijf/organisatie en heeft Cirkellab de best practices in de sector/ branche onderzocht. N.a.v. het eerste gesprek worden de aanknopingspuntenverwerkt en verder uitgewerkt door deskresearch.
 • Het tweede gesprek, digitaal; bespreking van de bevindingen/aanknopingspunten; toetsing en aanscherping. Na dit tweede gesprek doet Cirkellab aanvullend deskresearch en verdere analyse van de aanknopingspunten.
 • Resultaat; Een beknopte rapportage: 1 A4 met circulaire aanknopingspunten en aanbevelingen en een visualisatie circulaire aanknopingspunten (laatstgenoemde is ook voor externe communicatie)

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Mariska de Bruijn van Cirkellab. Mariska@cirkellab.nl 06 19 63 99 36.

Momenteel zijn we ook druk bezig met het uitzetten van wandelroutes op CapelleXL met bewegwijzering in diverse afstanden zodat u tijdens uw pauze lekker een rondje buiten kan lopen. Ook dit is mede mogelijk gemaakt door het Denk en Doe Mee!-fonds van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is ook een onderdeel van het totaalproject Duurzaam en Toekomstbestendig CapelleXL waarin we de zij-ingangen van de Hoofdweg hebben voorzien van duidelijke straataanduiding, ook zichtbaar in het donker, het spoorviaduct een boost hebben gegeven in de uitstraling, de entreezuilen hebben vervangen en plantjes hebben geplant in de middenberm van de Hoofdweg.

Binnenkort kunt u wandelen door CapelleXL. Er worden routes uitgezet in verschillende afstanden aangegeven met een bijbehorende kleur.

Medio juni is gestart met de aanleg van de eerste lunchplek aan de Nelson Mandelapad mede mogelijk gemaakt door het Denk en Doe Mee!-fonds van de gemeente Capelle aan den IJssel. De lunchplek is onderdeel van het gehele project Duurzaam en Toekomstgericht CapelleXL waarin we de entrees van de zijstraten hebben voorzien van goede straataanduiding, het spoorviaduct een boost hebben gegeven in de uitstraling, de entreezuilen hebben vervangen en het groen op de Middenberm hebben voorzien van planten.

Deze lunchplek een een eerste van de in totaal 3 geplande lunchplekken die in een later stadium zullen worden aangelegd.

De gemeente biedt vanaf 2 april 2024 Capelse (MKB-)ondernemers en maatschappelijke organisaties een voucherregeling aan om te starten met verduurzamen. Met deze regeling kunt u kiezen voor 2 soorten vouchers, die bestaan uit gratis en uitgebreid advies van een expert in verduurzamen. Een energievoucher of een circulair voucher.

Met de Energievoucher kunt u in kaart laten brengen hoe zo goed mogelijk bespaard kan worden op energie. Met de circulair voucher kun u gratis advies krijgen over circulair ondernemen. Dit draag bij aan de (energie)kostenbesparing en het toekomstbestendig maken van uw onderneming.

Vanaf 2 april 2024 kunt u zich aanmelden voor één van de vouchers. LET OP: Wees er op tijd bij want OP is OP! Meer informatie vind u via Duurzaam Capelle.

Wim Schipper is sinds 2012 bestuurslid geweest van Stichting BIZ CapelleXL. Wim is sindsdien nauw betrokken geweest bij de oprichting van de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) op CapelleXL. Wij hebben zijn actieve bijdrage en kritische noten zeer gewaardeerd en zijn hem hiervoor zeer dankbaar. Per februari 2024 heeft Wim Schipper afscheid genomen als bestuurslid.

Wij zijn zeer verheugd dat Andries de Vries per februari 2024 als bestuurslid is aangetreden. Andries is eigenaar van Van As Autoschade, gelegen aan de Essebaan 2-8. Wij heten Andries de Vries van harte welkom in het bestuur.

Graag polsen we interesse bij u voor een mogelijke workshop cybercriminaliteit, gegeven door PVO Rotterdam. Vul hier in of u interesse heeft.

Over de workshop
Aan bod komen onder andere praktische tips en het direct ondersteunen van u om daadwerkelijk over te gaan tot actie met bijvoorbeeld passwordmanagers, 2-staps verificatie instellen, etc. Ondernemers die de gratis veiligheidsscan hebben gedaan via de PVO zijn hier erg enthousiast over en kwamen tot verrassende inzichten.

U kunt uw wensen aangeven wat meegenomen kan worden in de workshop.

Bent u benieuwd of uw bedrijf bestand is tegen hacken? U kunt een gratis veiligheidsscan aanvragen bij PVO Regio Rotterdam via info@pvo-rotterdam.nl. Meer informatie: www.pvo-nl.nl

WSP staat voor WerkgeversServicepunt.

Het WSP IJsselgemeenten is er voor werkgevers met een sociaal hart in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.​ 

Bij het WSP IJsselgemeenten draait alles om het ondersteunen van werkgevers met een sociaal hart.
Wij zijn hier om u te begeleiden bij het vinden van de juiste mensen voor uw bedrijf. Ontdek samen met ons de diverse mogelijkheden om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap, zoals het aannemen van werknemers met verschillende achtergronden of het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen. Samen bouwen we aan een inclusieve en diverse werkomgeving waar talent de kans krijgt om te groeien en te bloeien. 

Wat levert het u op? 

 • Personeelsbezetting op maat. 
 • U bent ontzorgd op het gebied van werving, selectie en begeleiding. 
 • Medewerker(s) die met en zonder begeleiding (zelfstandig ) kunnen werken. 
 • Een gesprekspartner die op de hoogte is van regelingen en subsidies. U krijgt advies op maat. 
 • U geeft invulling aan inclusief werkgeverschap. 

Jobsafari

Heeft u ook een personeelstekort en bent u een werkgever met een sociaal hart? Wij komen graag met een groepje geïnteresseerden bij u langs om kennis te maken met uw bedrijf! Denk aan een korte rondleiding en een kijkje achter de schermen. U kunt uw openstaande vacatures op deze wijze vrijblijvend presenteren aan een door ons geselecteerde groep werkzoekenden! Heeft u interesse, meldt u zich dan uiterlijk 26 april 2024 aan voor onze Jobsafari via wsp@ijsselgemeenten.nl en wij nemen contact met u op om e.e.a. nader toe te lichten!

Maak vandaag nog het verschil met uw bedrijf en neem contact op via:

Telefoonnummer: 010-2848400 of WSP@ijsselgemeenten.nl
Volg ons via Linkedin https://www.linkedin.com/company/wsp-ijsselgemeenten/
Website: www.wsprijnmondijsselgemeenten.nl

Accountmanagers 
Birgitte Frowijn, 06 – 52677118
Caroline Lems, 06 – 29680568

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel