Realiseren van Laadinfrastructuur op CapelleXL

Zero-emissie stadslogistiek

Het gaat hard met de toename van elektrische voertuigen in Nederland. Ook op bedrijventerrein CapelleXL is de prognose dat er de komende jaren een flinke toename zal plaatsvinden van elektrische bestel- en vrachtwagens. De verwachting is dat de komende vijf jaar de hoeveelheid elektrische bestel- en vrachtwagens in Nederland enorm gaat toenemen. Deze toename wordt met name aangewakkerd door de invoering van de emissievrije zones voor stadslogistiek. Landelijk zijn er 30 gemeenten die in 2025 een zero-emissiezone invoeren, waaronder de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Leiden. Bestel- en vrachtwagens die vanaf 2025 nieuw zijn gekocht mogen de ZE-zone dan alleen in als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Voor bestel- en vrachtwagens die eerder dan 2025 zijn gekocht geldt een landelijke overgangsregeling tot 2030.

Landelijke regels voor de toegang van bestel- en vrachtwagens tot de zero-emissiezone.

Bron: opwegnaarZES.nl

Bereid je als bedrijventerrein voor!

Het aantal elektrische voertuigen zal de komende jaren dus sterk toenemen en de nadruk van de transitie van het logistiek vervoer zal op de bedrijventerreinen komen te liggen. Het is daarbij van uiterst belang dat de bedrijventerreinen zich voorbereiden op deze verandering en een plan van aanpak hebben voor de transitie naar elektrisch vervoer en de daarbij behorende laadinfrastructuur. De organisatie van het realiseren van laadinfrastructuur op bedrijventerreinen is echter complex proces wat jaren kan duren en het bedrag van de investering kan snel oplopen. Daarnaast worden er, wanneer de bedrijven allemaal individueel laadinfrastructuur gaan realiseren, kansen voor realiseren van gedeelde (efficiënt gebruikte) laadinfrastructuur gemist. Dit zou hogere investeringskosten en een grotere impact op het energienet betekenen, daarom wordt er in deze aanpak gekeken naar bedrijventerrein als geheel. 

Doel: Gezamenlijke laadinfrastructuur

De gemeente Capelle aan den IJssel is samen met BIZ CapelleXL bezig met het opstellen van een gericht plan van aanpak voor de realisatie van laadinfrastructuur op bedrijventerrein CapelleXL. Hierbij is het nodig om een accuraat toekomstbeeld van de laadinfrastructuur van het bedrijventerrein op te stellen. De bedrijven op het bedrijventerrein zullen hierbij zoveel mogelijk worden ontlast van taken. 

Ophalen informatie toekomstbeeld

Binnenkort wordt u gebeld met de vraag om aan deze realisatie van laadinfrastructuur mee te werken. Hiervoor is enkele informatie nodig over de vloot van uw onderneming. Wij nodigen de ondernemingen van CapelleXL uit om zich aan te sluiten bij deze collectieve aanpak voor de realisatie van laadinfrastructuur. Een collectieve aanpak is namelijk financieel de beste optie voor een toekomstbestendig plan van aanpak voor elke onderneming. 

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

22-04-2021

Persbericht – Groen licht voor continuÏteit van BIZ CapelleXL

Investeringen Met een BIZ kunnen de ondernemers op CapelleXL bepalen hoe hun bedrijventerrein er uit ziet. Met dit wettelijke instrument investeren de ondernemers gezamenlijk in de buitenruimte. Sinds 2012 is er al een BIZ op CapelleXL, zijn er veel pl …

Lees meer

11-11-2016

Gratis kennissessie en lunch op CapelleXL op 23 november a.s.

Klik hier om je aan te melden.

Lees meer

25-01-2013

Vul de KVO enquête in, uw mening is noodzakelijk

Om tot een effectief plan te komen voor de certificering is uw inbreng noodzakelijk. Daarom hebben we alle ondernemers van CapelleXL via email uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. U heeft tot en met 3 februari de tijd op deze in te v …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel