Officiële overdracht groen van gemeente aan BIZ CapelleXL.

De overdracht betekent dat BIZ CapelleXL het onderhoudsniveau bepaalt van het openbare groen. Door de BIZ is het mogelijk de kwaliteit daarvan op een hoger niveau te brengen. Intussen is hiermee al volop van start gegaan. 

In de overeenkomst is eveneens het onderhoud van het groen geregeld op de particuliere terreinen, waarvoor de eigenaar een bijdrage betaalt aan de gemeente, hetgeen overeengekomen is bij de aankoop van de grond. Deze werkzaamheden betreffen het onkruid verwijderen en in stand houden van de beplanting. Op de particuliere terreinen wordt 2x per jaar geveegd en wordt het onkruid op de bestrating d.m.v. de DOB methode bestreden.

Binnenkort ontvangen bedrijven, die voor het groenonderhoud op het eigen bedrijfsterrein een overeenkomst hebben met de gemeente, hiervoor een factuur. Dit betreft een bijdrage per m2 groen. Mutaties in het aantal m2 kunt u aangeven aan de gemeente via e-mail j.c.van.zijl@capelleaandenijssel.nl. Let op: Peildatum voor de facturatie van de bij de gemeente bekende gegevens is 1 januari van elk jaar. De eventuele mutaties in 2013 worden dus effectief per 1 januari 2014.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

25-01-2013

Vul de KVO enquête in, uw mening is noodzakelijk

Om tot een effectief plan te komen voor de certificering is uw inbreng noodzakelijk. Daarom hebben we alle ondernemers van CapelleXL via email uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. U heeft tot en met 3 februari de tijd op deze in te v …

Lees meer

26-07-2019

Nieuwsbrief juli 2019 – Energie door zonnepanelen met subsidie

 Klik hier voor de nieuwsbrief.

Lees meer

29-05-2015

BIZ 2016-2020 — Ontbijt op 3 juni a.s.

Op het ontbijt op 3 juni a.s. vindt de officiële start hiervan plaats. Het bestuur en de projectleider CapelleXL 2016-2020, Maartje den Teuling, horen graag uw ervaringen en wensen. Hier aanmelden voor het ontbijt

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel