In werking treding gevel- en voorterreinenfonds

Door middel van dit fonds komt de gemeente eigenaar of huurder van een bedrijfspand tegemoet in de kosten voor het opknappen van uw gevel en/of voorterrein. Doel is samen te zorgen voor verbetering van de algehele uitstraling van het bedrijventerrein.

Aanvragen 
De revitalisering verloopt gefaseerd. Hetzelfde geldt voor de tegemoetkomingen vanuit het fonds. Staat uw bedrijfspand in de vakken D, en E+F dan kunt u vanaf 1 september 2013 een bijdrage aanvragen. Per bedrijfspand kan één aanvraag worden ingediend. Van medio augustus 2013 is het mogelijk het aanvraagformulier te downloaden op www.capelleaandenijssel.nl.

De aanvragen voor de vakken B en C kunnen naar verwachting begin 2014
worden aangevraagd. Hierover volgt tijdig nadere informatie.

Toetsing en criteria
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet uw plan voldoen
aan een aantal criteria. Voor meer informatie kijkt u op www.capelleaandenijssel.nl
(zoekterm Revitalisering Hoofdweg.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming varieert en bedraagt maximaal 50% van de
totale kosten, met een maximum van € 20.000,– per bedrijfspand.
Voor bedrijfsverzamelgebouwen gelden, afhankelijk van het aantal
units, andere investeringsplafonds. Er is totaal € 400.000,00
beschikbaar. 

Vragen
Voor vragen over het Gevel- en Voorterreinfonds kunt u vanaf 5 augustus
a.s. contact opnemen met de heer Peter Leijten, projectleider
revitalisering Hoofdweggebied op telefoonnummer 010-2848157 of via p.leijten@capelleaandenijssel.nl

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

18-10-2023

Gratis hulp voor ondernemers voor voorkoming criminaliteit

Platform Veilig Ondernemen (PVO) regio Rotterdam helpt ondernemers zich weerbaar te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, ondermijning en high impact crimes (overvallen, inbraak en geweld). Dat doen ze met veiligheidsver …

Lees meer

12-03-2024

Workshop cybercriminaliteit

Graag polsen we interesse bij u voor een mogelijke workshop cybercriminaliteit, gegeven door PVO Rotterdam. Vul hier in of u interesse heeft. Over de workshopAan bod komen onder andere praktische tips en het direct ondersteunen van u om daadwerkelijk o …

Lees meer

19-04-2022

Groenbeheer

Onkruid op uw terrein. Vegen en verwijderen van onkruid op particuliere terreinen valt niet onder het reguliere groenonderhoud. U kunt dit tegen aantrekkelijke tarieven aanpakken. Lees meer

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel