Groenbeheer

Heeft u werkzaamheden aan het groen?

De meeste bedrijven op CapelleXL in de vakken A t/m D betalen een groenbijdrage aan de gemeente.

Inmiddels hebben we het groenbeheer goed op orde op CapelleXL. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd en vrijwel al het groen gerenoveerd en zijn nieuwe planten, heesters en bomen geplant.

Het volgende groenproject is de middenberm Hoofdweg, die we verder gaan inplanten met bloeiende vaste planten. Ook houden we met gericht dagelijks onderhoud het groen goed in beeld met schoffelwerk, onkruid verwijderen, snoeiwerk en maaien van gazons.

Doordat er zo geïnvesteerd is in het groen op CapelleXL, willen we hier ook zuinig op zijn. We weten dat er veel gebeurt in de buitenruimte, maar door daar meer grip op te krijgen en te houden, kunnen we voorkomen dat we achteraf het groen moeten herstellen. Onze parkmanager ziet daarop toe, maar heeft geen zicht op jullie planning. Regelmatig zijn er werkzaamheden die bedrijven uitvoeren, zoals kabels en leidingen vervangen, een parkeerplek aanleggen of een reconstructie van de buitenruimte rondom het gebouw. Door ons daar op tijd bij te betrekken, kunnen we zorgdragen dat ook het groen tot zijn recht komt. Als er groen uit moet, kunnen we dat misschien herplanten. Verder adviseren we hoe met de teelaarde omgegaan kan worden en welke beplanting er terugkomt.

Om het groen in algemene zin op niveau te houden, is het van belang dat we mee kunnen denken.

Dus als u van plan bent werkzaamheden uit te voeren aan het groen rondom uw bedrijf, informeer graag even de parkmanager Ron Verhage, 06 57 54 98 95.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

16-03-2023

Nieuwe beplanting Hoofdweg CapelleXL

CapelleXL kleurt! Heeft u de nieuwe beplanting en bomen bij de ingang van de vakken en op de middenberm Hoofdweg al gezien? In het kader van de upgrading van de middenberm van de Hoofdweg zijn in maart en april nieuwe bomen en planten geplant ter hoogt …

Lees meer

19-04-2022

Groenbeheer

Onkruid op uw terrein. Vegen en verwijderen van onkruid op particuliere terreinen valt niet onder het reguliere groenonderhoud. U kunt dit tegen aantrekkelijke tarieven aanpakken. Lees meer

Lees meer

18-10-2023

Lunchplekken, wandelroutes en sporttoestellen

De commissie Gebiedsinrichting is druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van lunchplekken, wandelroutes en sporttoestellen op CapelleXL. Het idee is 3 tot 4 lunchplekken te creëren maar we starten met 1 lunchplek als pilot. Daarnaast willen w …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel