Enthousiaste medewerking van bedrijven op BIZ CapelleXL

Inmiddels staat de structuur, is de BIZ CapelleXL Vereniging in
oprichting en zijn de kaders bepaald, zodat de commissies aan de slag
kunnen. Daarnaast is er een website en wordt gewerkt aan een virtueel
kantoor van waaruit u nieuwsbrieven en uitnodigingen zult ontvangen.

Dit laatste komt mede tot stand door de adviezen en expertise van twee 
bedrijven in het BIZ CapelleXL gebied. Jasper Kruter van DBF DataBase
Fulfilment en Marlene Baars van Internetbureau
Capica hebben enthousiast hun medewerking hieraan gegeven en denken mee over de verdere uitbouw van de website en database. 

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

16-07-2012

Digitaal kantoor

Dit alles komt mede tot stand door de adviezen en expertise van twee bedrijven in het BIZ CapelleXL gebied. Jasper Kruter van DBF DataBase Fulfilment en Marléne Baars van Internetbureau Capica heb­ben enthousiast hun medewerking hieraan gegev …

Lees meer

02-09-2013

Capelle werkt aan…toegankelijkheid bushaltes

Wat gaat er gebeuren?  Een deel van de bestrating wordt verwijderd. Wanneer er een abri (bushokje) op het perron staat, wordt deze ook opgehoogd. Langs de rand van het perron komen nieuwe, hogere, busperronbanden. Deze zijn 8 centimeter hoger dan …

Lees meer

16-03-2023

Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­ …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel