Doe mee aan de jobsafari

WSP (WerkgeversServicepunt) is er voor werkgevers met een sociaal hart. WSP IJsselgemeenten helpen u met uw personeelsvraagstuk door een match te vinden met werkzoekenden die zelf geen werk kunnen vinden, denk aan 50-plusser, jongeren, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking.

Wat levert het u op?

  • Personeelsbezetting op maat
  • U bent ontzorgd op gebied van werving, selectie en begeleiding
  • Medewerker(s) die met en zonder begeleiding (zelfstandig) kunnen werken
  • Een gesprekspartner die op de hoogte is van regelingen en subsidies. U krijgt advies op maat.
  • U geeft invulling aan inclusief werkgeverschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wsp@ijsselgemeenten.nl / 010 2848400.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

19-04-2022

Veiligheid

U kunt ook gebruik maken van AVG. Nachtelijke surveillance op CapelleXL wordt uitgevoerd door AVG. Met AVG zijn spe­ci­a­le voor­waar­den over­een­ge­ko­men voor on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL voor alarmop­vol­ging. Hier­voor is geen abon­ne­ments­geld …

Lees meer

16-03-2023

Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­ …

Lees meer

08-07-2022

Groenbeheer

Heeft u werkzaamheden aan het groen? De meeste bedrijven op CapelleXL in de vakken A t/m D betalen een groenbijdrage aan de gemeente. Inmiddels hebben we het groenbeheer goed op orde op CapelleXL. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd en vrijwel al …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel