BIZ in ontwikkeling

Procedure

Waar zitten we op dit moment?

Op dit moment zijn we in de procedure beland bij stap 5 en 6. Volgens planning is er in november een draagvlakmeting onder alle ondernemers. Bij voldoende draagvlak wordt door de gemeenteraad in december de verordening vastgesteld waarna in januari 2012 de  BIZ wordt opgericht.

Wat kunnen we doen met een BIZ?

Hieronder vindt u voorbeelden van zaken die vanuit een BIZ aangepakt kunnen worden.

Thema 1: Schoon, heel en veilig

 • Camera toezicht openbare ruimte met aansluiting op meldkamer
 • Raamcontracten beveiliging individuele wensen bedrijven (bijv. alarmopvolging, interne beveiliging en aansluiting meldkamer)
 • Extra schoonmaak buitenruimte/graffiti bestrijding
 • Onderhoud openbaar groen + raamcontracten op basis van kwaliteitsnormen
 • Onderhoud grijs op basis van kwaliteitsnormen
 • Raamcontracten vuilafvoer/gladheidsbestrijding/sneeuwvrij maken
 • Parkmanagement, centraal meldpunt en gesprekspartner richting instanties
 • Regulier overleg met politie, brandweer, wijkagenten, gemeente mede in het kader van KVO
 • Uitvoering van maatregelen in het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)

Thema 2: Attractiviteit en gastvrijheid

 • Kwalitatief onderhoud reclame uitingen en bewegwijzering
 • Upgraden van het straatbeeld
 • Plaatsen van extra gebiedsmarkering, reclame uitingen, straatmeubilair, welkomstborden zowel Business to Business als consumentgericht

Thema 3: Bereikbaarheid en overig

 • Inspraak in de Revitalisering plannen van het Hoofdweggebied
 • Vergroten van gratis parkeercapaciteit
 • Verbeteren routering bezoekers en bevoorrading en verkeersdoorstroming
 • Bevorderen van de Business to Business contacten onderling; vergroten betrokkenheid
 • Creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat
 • Opzetten website voor promotie gebied en korte communicatielijnen met ondernemers en vastgoedeigenaren in het Hoofdweggebied
 • Raamcontracten energie/water

Uiteraard kan dit niet allemaal meteen en zullen de leden van de BIZ vereniging de prioriteiten bepalen. Voor het thema schoon, heel en veilig in de openbare ruimte worden in een BIZ duidelijke afspraken gemaakt over de gemeentelijke inzet op dit gebied. De activiteiten zijn aanvullend op het basisniveau  waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Deze afspraken worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen de BIZ-organisatie en de gemeente. Door een BIZ krijgen we een aantrekkelijk hoogwaardig bedrijventerrein met uitstekende bereikbaarheid en infrastructuur, zijn we zeker van beveiliging van het hele gebied, is er een duidelijke structuur waarbij alle bedrijven betrokken zijn en inspraak hebben. De aantrekkelijkheid voor investeerders en de mogelijkheden van verhuur van panden verbeteren. De marktwaarde van het gebied neemt toe.

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

10-07-2014

Vakantietijd en veiligheid

Gelukkig kunnen we vaststellen, dat er binnen het CapelleXL- gebied, mede door de surveillerende beveiligingsdienst en de samenwerking met de Politie en Brandweer binnen het KVO-B traject nagenoeg geen incidenten plaatsvinden. Dit willen we natuurlijk …

Lees meer

25-08-2016

Update verkeershinder juli/augustus

Ondanks dat loopt toch een aantal werkzaamheden uit.. Woensdag 31 augustus worden de verkeerslichten bij de op- en afritten van de A20 opgeleverd.  De oplevering van de verkeerslichten bij de kruising Capelseweg–George Hintzenweg staat nu ge …

Lees meer

26-03-2015

Glasvezelnetwerk van ForeFreedom op CapelleXL

Via glasvezel kunt u telecom-, alarm- en pinsystemen ontsluiten. Fore Freedom bouwt 100% neutrale netwerken. Dit betekent dat u vrij bent in de keuze van de provider waarvan u diensten wenst af te nemen. Voor elke ondernemer is er een passend aanbod te …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel