BIZ in het Capelse Hoofdweggebied

Op veel bedrijventerreinen werken ondernemers al met elkaar aan een betere kwaliteit van het gebied waar hun bedrijf staat. René de Blok legt uit: “Een BIZ is van, voor en door ondernemers.” De activiteiten van de BIZ vereniging zijn gericht op het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid of andere gemeenschappelijke belangen, zoals de bereikbaarheid van het gebied of de gezamenlijke marketing. Iedere ondernemer betaalt een bijdrage aan de BIZ. Vergelijk het met een Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex. Ook daar is iedere eigenaar lid van en wordt samen beslist over de uitgaven en toekomstplannen.”

Structurele oplossing

Er zijn nu verschillende ondernemersverenigingen actief in het Hoofdweggebied: Vereniging Woonboulevard CapelleXL, Vereniging Parkmanagement Hoofdweg en Vereniging parkmanagement Capelle Trade Center. Het is dus niet zo dat er nog niks gebeurt in het gebied. De Blok: “CapelleXL is een mooi voorbeeld van wat je met een vereniging kunt bereiken. In overleg met de gemeente is na de verbreding van de Hoofdweg gestart met het verbeteren van de uitstraling van de buitenruimte. Er zijn tonnen geïnvesteerd. Nu moet
er echter een structurele oplossing komen voor het hele bedrijventerrein, waar álle ondernemers bij betrokken zijn.” “Het is niet fair dat de ene ondernemer wel meebetaalt aan bijvoorbeeld cameratoezicht of beveiliging en de ander gratis meelift”,vervolgt De Blok. “Daar komt bij dat als alle bedrijven vertegenwoordigd zijn in een BIZvereniging, je als gesprekspartner veel serieuzer wordt genomen.” Henk van Ree van de gemeente Capelle beaamt dit: “Als gemeente zitten we graag dicht op de bedrijven. We willen beleid maken in overleg met de nauw betrokkenen. Het is prettig als er één sterke club is die de belangen van een bedrijvengebied
behartigt.” De Blok: “Je krijgt zo gewoon meer voor elkaar. En als iedere ondernemer meebetaalt, is de pot om initiatieven te nemen veel groter. Initiatieven waar álle bedrijven in het gebied bij zijn gebaat.”

Stemming

Om een BIZ op te kunnen zetten, is voldoende draagvlak nodig. Daarom houdt de gemeente in november dit jaar een stemming onder alle ondernemers uit het gebied. De Blok: “Als minimaal tweederde voor is en de totale WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan die van de tegenstemmers, dan hebben we per 1 januari 2012 een BIZ. Die datum is van groot belang, want de termijn voor het oprichten van een BIZ loopt eind dit jaar af. De Bedrijven Investerings Zones vallen namelijk onder de experimentenwetgeving. In deze wet staat trouwens ook dat de ondernemers na vijf jaar opnieuw moeten stemmen over de voortgang van de BIZ.”

Eerlijk

Als de meerderheid van de ondernemers overtuigd is van het nut en de noodzaak van de BIZ, dan zal de gemeente bij álle ondernemers de BIZ-bijdrage innen. Dus ook bij de bedrijven die niet hebben ingestemd met de BIZ. Het tarief is gekoppeld aan de WOZ-waarde. De lasten worden dus eerlijk verdeeld. De Blok: “We hebben afgesproken dat de bijdrage in ieder geval niet hoger wordt dan het bedrag dat bedrijven nu aan de verenigingen betalen voor bijvoorbeeld beveiliging en marketing. De gemeente zal ook financieel bijdragen, in de vorm van het overhevelen van een aantal onderhoudsbudgetten naar de vereniging.” Van Ree: “Dit gebied heeft zo’n 300 bedrijven met een vastgoedwaarde van 360 miljoen. Het is van belang dat die waarde in stand blijft – en daarmee ruim 8500 arbeidsplaatsen.”

Sterker

De ZuiderSter is sinds 1980 gevestigd in het Hoofdweggebied. De Blok: “In die tijd noemden we het nog een industriegebied. Nu spreken we over een bedrijventerrein. Dat geeft al aan wat voor ontwikkeling we hebben doorgemaakt. Detailhandel werd mogelijk, er kwamen nieuwe bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen bij, de infrastructuur werd aangepast, enzovoorts. Het is nu zaak om de kwaliteit van het gebied continu op niveau te houden. Als we daar als ondernemers niet zelf voor zorgen, raakt het in verval. Samen staan we sterker!”

 

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

08-11-2023

Heropening ondernemershuis CapelleXL na brand

Op 12 oktober 2023 heeft burgemeester Oskam het vernieuwde Ondernemershuis aan de Lylantse Baan officieel geopend. Deze heropening volgt op de brand die het Ondernemershuis trof in maart 2021, waarna maanden van wederopbouw en investeringen volgden. ht …

Lees meer

03-10-2022

Week van de Duurzaamheid

UITNODIGING – 13 oktober 2022 Beste ondernemer, We zien je graag bij het symposium Capelle in transitie! De energietransitie en de ambities voor een circulaire economie zijn relevanter dan ooit voor ondernemers. Hoe blijft u als MKB-er op de hoogte, kr …

Lees meer

14-12-2023

Succesvol netwerkontbijt

Op 2 oktober 2023 hebben we weer een succesvol netwerkontbijt georganiseerd bij de McDonalds aan de Hoofdweg. Eric Faassen opende het ontbijt en benadrukte nog maar eens de goede samenwerking tussen gemeente Capelle aan den IJssel en CapelleXL. Hij inf …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel