Update onderhoud groen op CapelleXL

Op het hele bedrijventerrein wordt elke dag onderhoud aan het groen gepleegd. Er wordt gesnoeid, geveegd, zwerfvuil en onkruid verwijderd en er vinden aanplant- en herstelwerkzaamheden plaats. Uiteraard worden de werkzaamheden door Reijm conform een plan van aanpak uitgevoerd. In deze tijd schiet het groen omhoog en kan het dus voorkomen, dat we meldingen van bedrijven krijgen over het aanzien van het groen in hun omgeving. Zo mogelijk wordt dit meteen door Reijm aangepakt. Deze meldingen worden zeer op prijs gesteld. Met elkaar zorgen we er zo voor dat het terrein er goed uit blijft zien. Uw vragen en suggesties kunt u richten aan parkmanagement@bizcapellexl.nl.

Punt van aandacht: Heeft u wijzigingen t.a.v. het aantal m2 groen op uw eigen bedrijfsterrein, meldt u dit dan aan de gemeente via j.c.van.zijl@capelleaandenijssel.nl. Graag met bijvoeging van een duidelijke schets van de gewijzigde situatie.

 

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

16-03-2023

Subsidie Groene Bedrijventerreinen

Het groen­be­heer op Ca­pel­leXL wordt sinds 2013 in op­dracht van de ge­meen­te door Ca­pel­leXL uit­ge­voerd. In de ja­ren 2015 t/m 2019 is ge­werkt vol­gens een Vijf­ja­ren­plan Groen. Dit plan be­trof niet al­leen ge­struc­tu­reerd duur­zaam re­gu­ …

Lees meer

31-01-2022

Nieuwe gebiedsinrichting

In het kader van de nieuwe Gebiedsinrichting zijn in januari 2022 de bestaande zuilen en de boompotten geüpgraded. Momenteel zijn we bezit met de plannen omtrent de upgrading spoortunnel, hoofdentree zuilen en de nieuwe entrees bij de vakken. Lees meer

Lees meer

23-09-2022

In de spotlights

Zaken doen met je buren! TeleService Op ons bedrijventerrein zijn een groot aantal verschillende bedrijven gevestigd. En allemaal verschillend qua producten, omvang, qua klanten waar we ons op richten. Het lijkt net alhoewel we allemaal dicht bij elkaa …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel