Revitalisering vak EF

Revitalisering vak E/F

Burg. Schalijlaan, Hoofdweg Zuid

Ook voor vak E/F gold tweemaal de mogelijkheid van aanvragen van subsidie uit het Gevel- en Voorterreinenfonds. Diverse ondernemers hebben hiervan gebruik kunnen maken. Gezien de uitgestrektheid en de verschillen in problematiek wordt dit vak door de gemeente in delen aangepakt. Zodra er concrete plannen zijn, worden deze met CapelleXL en de betrokken ondernemers besproken. Een start is gemaakt met extra parkeerplaatsen bij Bella Beer.

Ook is besloten de vrachtwagen parkeerplaats bij de Schollevaartsedreef aan te pakken. Diverse malen is de surveillancedienst geconfronteerd met hangjeugd tussen de daar geparkeerde vrachtwagens. Om aan deze niet gewenste situatie een eind te maken worden de ‘heuveltjes’ op het parkeerterrein afgegraven en het hoge groen verwijderd. Hierdoor ontstaat meer overzicht, hetgeen de veiligheid bevordert.

De bedoeling is ter plekke ook laag blijvende beplanting toe te passen.

Daarnaast zijn er plannen voor verdere gebiedsinrichting vanuit CapelleXL; o.a. verfraaiing van de NS-tunnel en aanpassing van de bewegwijzering. Onderdeel hiervan is ook een duurzame kleurrijke aanplant bij de entrees en aan beide zijden van de Hoofdweg.

Op de middenberm van de Hoofdweg vindt grondverbetering plaats, wordt gras ingezaaid en worden bomen gepland.

Met uw vragen kunt u terecht bij de parkmanager Ron Verhage via parkmanagement@capellexl.nl of via 0657549895.

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel