Revitalisering vak D

Revitalisering vak D

Molenbaan, Essebaan

In juli 2013 is gestart met werkzaamheden voor de herinrichting van de buitenruimte in vak D. Deze zijn inmiddels afgerond.

Er werden extra parkeerplaatsen aangelegd en aanpassingen gedaan aan de bestrating. Zie kaart. Dit gebeurde in overleg met CapelleXL en de ondernemers.

Naar aanleiding van de aanvullende wensen van de ondernemers zijn extra herinrichtingswerkzaamheden verricht en heeft ook inboet en herplanting van groen plaats gevonden.

Deze werkzaamheden zijn inmiddels gereed. De verdere inrichting van vak D met o.a. straatmeubilair en bewegwijzering wordt gerealiseerd na besluitvorming over het Plan van Aanpak van de Gebiedsinrichting van het hele bedrijventerrein. Ook dit staat de komende maanden op het programma.

Let op: Parkeren alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken.

U zult – wanneer uw parkeergedrag daartoe aanleiding is – de nodige papieren onder uw ruitenwisser aantreffen. Laten we met elkaar voorkomen dat er t.z.t. parkeerboetes worden uitgedeeld. De kosten daarvan zijn nl. niet gering (€ 90,00 + adm.kosten). Er is voldoende parkeercapaciteit aanwezig.

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel