Revitalisering vak C

Revitalisering vak C

Rietbaan, Vlierbaan, Eglantierbaan en Lisbaan

In vak C werd begin 2014 na raadpleging van de ondernemers en vastgoedeigenaren een plan van aanpak vastgesteld. In mei 2014 werd met de werkzaamheden gestart. De trottoirs werden heringericht en er werden circa 70 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit met het oog op een veiligere omgeving en betere bereikbaarheid van de panden. De uitvoering van een deel van deze werkzaamheden kon pas in 2015 worden afgerond. In mei 2015 werden de laatste openbare parkeerplaatsen op de Vlierbaan gerealiseerd. Met het gereedkomen van deze parkeerplaatsen, zal er gehandhaafd worden op ‘foutparkeerders’. In eerste instantie worden waarschuwingen uitgedeeld aan degene, die zijn/haar auto buiten de vakken heeft geparkeerd. Na een periode van ‘waarschuwen’ worden daadwerkelijk bekeuringen uitgedeeld.

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel