Akte van oprichting

Akte van oprichting

Om de Bedrijven Investeringszone (BIZ) te kunnen realiseren is de stichting BIZ CapelleXL in 2011 opgericht. Om voor ondernemers op CapelleXL inspraak mogelijk te maken, werd in 2012 aanvullend de Vereniging BIZ CapelleXL opgericht. In de nieuwe BIZ-wetgeving per 1 januari 2015 werd de inspraak anders geregeld. Er werd bepaald dat per definitie alle heffingplichtigen inspraak hebben. Vandaar dat op 28 mei 2015 in de ledenvergadering van de vereniging werd besloten de Vereniging op te heffen. De opheffing van de vereniging heeft per ultimo 2016 plaats gevonden.

WIJZIGING STATUTEN

Op 27 oktober 2016 werden de statuten aangepast i.v.m. de wijziging van de organisatiestructuur en de uitbreiding van het aantal bestuursleden.

Download de PDF van de akte van wijziging en de PDF van de akte van oprichting van de stichting.

In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel