Bekendmaking 21 december 2011

VERORDENING BEDRIJFSINVESTERINGS-ZONE HOOFDWEG 2012

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de in 2009 in werking getreden Experimentenwet BI-zones (BIZ). Met deze wet is het voor de gemeente en ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een kwalitatief hoogwaardige, veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Het collectieve belang van de ondernemers wordt zo gekoppeld aan het publieke belang. Deze wet biedt de gemeente de mogelijkheid om bij verordening een BIZ-bijdrage te heffen van alle in de aan te wijzen BIZ-zone gevestigde ondernemers. Deze belasting kan worden ingezet ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van die BI-zone. Te denken valt aan bewegwijzering, groenvoorziening, graffitiverwijdering, evenementen, extra surveillance, camerabewaking, (sfeer)verlichting, extra schoonmaak. De opbrengst van de belasting wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen Stichting BI-zone Hoofdweg CapelleXL.

De BIZ-bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, gelegen in de BI-zone Hoofdweg 2012. Voor de komende jaren bedraagt De BIZ-bijdrage bedraagt per kalenderjaar bij een WOZ-waarde van:

BIZ-bijdrage in 2012 in 2013 in 2014 in 2015
Minder dan of gelijk aan € 150.000 € 250 € 255 € 260  € 265
€ 150.001 tot en met € 300.000 € 500 € 510 € 520 € 531
€ 300.001 tot en met € 500.000 € 750 € 765 € 780  € 796
€ 500.001 tot en met € 1.000.000 € 1.000 € 1.020 € 1.040  € 1.061
€ 1.000.001 tot en met € 2.500.000 € 1.500 € 1.530 € 1.561 € 1.592
€ 2.500.001 tot en met € 5.000.000 € 3.000 € 3.060 € 3.121 € 3.184
€ 5.000.001 tot en met € 10.000.000 € 6.000 € 6.120 € 6.242 € 6.367
meer dan € 10.000.000 € 8.000 € 8.160 € 8.323 € 8.490

Na de vaststelling van de Verordening BI-zone Hoofdweg 2012 voert de gemeente een draagvlakmeting uit: alle bijdrageplichtige ondernemers binnen de BI-zone mogen zich uitspreken over inwerkingtreding van de verordening. Bij voldoende draagvlak (minimaal 50% van de ondernemers heeft zich uitgesproken en daarvan heeft minimaal 2/3e zich uitgesproken vóór inwerkingtreding) treedt de verordening in werking 30 dagen nadat het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat er sprake is van voldoende draagvlak. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

De verordening is ook te raadplegen bij regelgeving op deze website en via www.overheid.nl

Terug

Overig nieuws van CapelleXL

08-07-2022

Groenbeheer

Heeft u werkzaamheden aan het groen? De meeste bedrijven op CapelleXL in de vakken A t/m D betalen een groenbijdrage aan de gemeente. Inmiddels hebben we het groenbeheer goed op orde op CapelleXL. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd en vrijwel al …

Lees meer

19-04-2023

Vervanging gasleiding

DENYS BV is in opdracht van de Nederlandse Gasunie bezig met de ombouw van de gasvoorziening van de UniperRoCa-centrale in Capelle aan den IJssel. Hierbij realiseren zij een deel van de aanleg van het nieuwe gastransport-net met als doel om de gaswinni …

Lees meer

18-10-2023

Ondernemersontbijt 2 november 2023

Op 2 november 2023 organiseren wij weer een ondernemersontbijt bij McDonalds aan de Hoofdweg. Noteer deze datum in uw agenda. Onderwerp is ‘Veilig Ondernemen op CapelleXL’. MENU: Gratis Cybersecurity analyse Contact bij calamiteiten Korting op verzeker …

Lees meer
In samenwerking met gemeente Capelle aan den Ijssel